Tag: Talim

निजगढमा महिला जनप्रतिनिधीलाई चार दिने तालिम

बारा-निजगढ नगरपालिकाका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधीलाई जिम्मेवार बनाउन चार दिने प्रारम्भिक प्रशिक्षण चौथौ

गढी न्यूज By गढी न्यूज

काेल्हवीमा महिला जनप्रतिनिधीलाई चार दिने तालिम

कोल्हबी नगरपालिकाका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधीलाई जिम्मेवार बनाउन चार दिने प्रारम्भिक प्रशिक्षण चौथौ

गढी न्यूज By गढी न्यूज