Tag: ghodswar

पर्साको पोखरियाबाट गर्दौल तर्फ घोडा लिएर जादै घोडसवारहरु

पर्साको पोखरियाबाट गर्दौल तर्फ घोडा लिएर जादै घोडसवारहरु । उनीहरु यसरी नै

गढी न्यूज By गढी न्यूज