Tag: asptal

अस्तव्यस्त कलैया अस्पतालको आकस्मिक कक्ष

बाराको कलैया अस्पतालको आकस्मिक उपचार कक्षमा मंगलवार देखिएको फोहोर । अस्पतालको स्वीपरले

गढी न्यूज By गढी न्यूज